Close
contabilitate-suceava.com

+40 747 415 252

benoniu@yahoo.com

Intocmire SCIM

În cadrul fiecărei instituții există un control managerial intern, fiind necesar responsabililor compartimentelor ce alcătuiesc o entitate. Acest proces se realizează prin proceduri operaționale specifice, de care răspunde ordonatorul de credite, cel responsabil cu implementarea și monitorizarea.

Există o serie de pași ce trebuie respectați pentru o elaborare, implementare și derulare completă a Sistemului de Control Managerial Intern. Noi te ajutăm cu numirea Comisiei ce se va ocupa de monitorizarea, de coordonarea și îndrumarea de ordin metodologic, care vizează o dezvoltare corespunzătoare a sistemului de control  intern, respectiv managerial. De asemenea, vom avea în vedere elaborarea unui program de dezvoltare pentru sistem, totodată identificând activitățile ce pot fi procedurate, vom întocmi procedurile operaționale, cele de sistem, precum și documentația necesară în vederea implementării.

Tot noi vă ajutăm să identificați riscurile la care sunteți supuși, precum și măsurile potrivite pentru reducerea impactului lor, vă ajutăm să stabiliți un circuit al documentelor și al tuturor informațiilor care circulă în instituția dumneavoastră, să stabiliți o serie de obiective precise la nivel de instituție, respectiv vom întocmi un cod de etică.

Apelați la ajutorul nostru pentru că vă garantăm îndeplinirea cu pricere a tuturor sarcinilor care ne intră în atribuție, referitoare la finanțele firmei pe care o conduceți. Alături de noi puteți ocupa un loc de top în categoria afacerilor de succes.