Close
contabilitate-suceava.com

+40 747 415 252

benoniu@yahoo.com

Oferim servicii

De contabilitate si financiare

Reprezentăm o soluție reală pe care societatea dumneavoastră o poate avea în lupta cu lipsa de experiență!

Elimină cauzele care conduc la discontinuitatea activității, provocate de lipsa contabilului angajat din diverse motive, cum ar fi cele legate de concediu medical, concediu de odihna sau de schimbarea locului de munca de catre acesta.

Avem tot timpul la dispoziția dumneavoastră o persoană cu pregătire profesională corespunzatoare pentru supravegherea executării lucrarilor de evidență contabilă necesare firmei eliminând astfel riscul apariției unor eventuale probleme legate de nesiguranța calității serviciilor contabile executate de propriul angajat.


Servicii

EVIDENȚĂ CONTABILĂ

In cadrul unei societăți comerciale este esențiala existența unei contabilități performante, rolul acesteia fiind de a înregistra operațiunile economice, de a întocmi documentele contabile de sinteză și de a interpreta rezultatele.

AUDIT INTERN

Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii economice în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia.

CONSULTANȚĂ

Oferim o gamă largă de servicii strategice de consultanţă financiar-fiscală, fiind în măsură să analizăm financiar şi fiscal toate oportunităţile şi riscurile cu care se confruntă compania dumneavoastră.

REPREZENTARE LA CONTROL

Din activitatea pe care o desfasurăm am constatat faptul că o mare parte din obligațiile fiscale suplimentare stabilite de catre inspectorii  fiscali, sunt calculate în mod arbitrar, având drept scop încasarea de stimulente financiare.

ACORDARE VIZE C.F.P.

Controlul Financiar Preventiv are drept scop identificarea operațiunilor care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul societății dumneavoastre.

ÎNTOCMIRE SCIM

Controlul managerial intern este un proces desfășurat de toţi angajatii instituţiei şi este coordonat de responsabilii compartimentelor, prin proceduri operaţionale şi se află în răspunderea managerului general, care trebuie să îl implementeze.